Andrzej Patyna

Partner, biegły rewident

Biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu (specjalizacja: rachunkowość). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na samodzielnych stanowiskach w działach finansowo-księgowych firm produkcyjnych i handlowych, w tym jako główny księgowy spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych i dyrektor finansowy w spółce z branży energetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkiem kosztów i zagadnieniami podatkowymi. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W HLB M2 od 2015 roku. Nadzoruje prace działów księgowości oraz kadr i płac.

+48 883 343 739

Email

Specjalizacja

  • Rachunkowość zarządcza
  • Systemy raportowania finansowego
  • Wdrożenia narzędzi IT do raportowania

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy