Damian Uszko

Partner, biegły rewident

Biegły rewident. Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach. Z HLB M2 Audyt współpracuje od roku 2009, kolejno na stanowiskach asystenta, seniora i menedżera. W swojej pracy zawodowej uczestniczył między innymi w audytach sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych spółek publicznych Relpol S.A., Ponar-Wadowice S.A., Tim S.A., Elektrotim S.A., Mo-Bruk S.A., oraz pozostałych jednostek takich jak: spółki grupy FM „Glinik”, Grupa Kapitałowa „Classen”, spółki grupy ArcelorMittal Poland, Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o., Ekstraklasa S.A., MaxCom S.A., Artifex Mundi Sp. z o.o., Marketing Investment Group Sp. z o.o., Turck Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska „Spomlek”, Mirosław Wróbel Sp. z o.o., Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Elstead Lighting Sp. z o.o. Brał udział w projektach IPO, due dilligence, w badaniach planów przekształcenia.

+48 883 343 708

Email

Specializacja

  • Audyt spółek publicznych
  • MSSF
  • Audyt spółek zagranicznych
  • Audit spółek produkcyjnych

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy